W lipcu 2017 roku Urząd Regulacji Energetyki opublikował na swojej stronie dokładne wyjaśnienia kryteriów jakimi należy się kierować przy określaniu przedsiębiorstw zobowiązanych do przeprowadzenia audytu energetycznego. Zgodnie z  Art. 36 i 37 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (tekst jednolity Dz.U. z dnia 29 listopada 2021 r. poz. 2166) obowiązkowi takiemu podlegają duże przedsiębiorstwa. Mimo wielu wątpliwości  i rozpoczęcia drugiego czteroletniego cyklu przeprowadzania audytów, od czasu opublikowania tych wyjaśnień do dnia dzisiejszego t.j. 19-07-2022 r. nie ukazały się żadne dodatkowe.  W rozbudowanej tabelce podano wszystkie kombinacje 3 podstawowych kryteriów: wielkości zatrudnienia, sumy aktywów bilansu i rocznego obrotu netto. Z tabelki wynika, że jeśli Twoje przedsiębiorstwo spełniało kryterium zatrudnienia, czyli zatrudniało  w roku 2014 i 2015 ponad 250 pracowników (L.p. 1), to nie ma sensu dalej analizować kryteriów finansowych. Miałeś obowiązek do 30-09-2017 roku przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Jeśli jest inaczej to sprawdź, które kryteria i w jakich latach przekroczyła Twoja firma. Jeśli choć w jednym roku roczny obrót i suma aktywów przekroczyły jednocześnie podane liczby to również musisz wykonać audyt. Poniżej tabela przeliczona z euro na złotówki: