Aktualna tabela jest dostępna pod adresem: https://www.audytyiswiadectwa.pl/index.php/wskaznik-wpc

ID Nazwa przedsiębiorstwa i oznaczenie sieci/źródła Miejscowość 2021 WP,c 2022 WP,c