L.p. Lata Średnioroczne zatrudnienie Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych Suma aktywów bilansu
1 2014 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
2015 250 lub więcej
2 2014 bez znaczenia więcej niż 213,115 mln zł więcej niż 183, 279 mln zł
2015 więcej niż 213,075 mln zł więcej niż 183, 245 mln zł
3 2014 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
2015 bez znaczenia więcej niż 213,075 mln zł więcej niż 183, 245 mln zł
4 2014 bez znaczenia więcej niż 213,115 mln zł więcej niż 183, 279 mln zł
2015 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia

Uwagi:
1. Podane powyżej kwoty zostały wyliczone na podstawie  kursu NBP z 31-12-2015 r.: np. 50 ml € x 4,2615 zł/€ = 213,075 ml zł
2. URE nie precyzuje jak postępować gdy przekroczenie w/w wartości granicznych nastąpi w innych latach niż 2014-2015. Można domniemywać, że należy wtedy przeliczyć podane w euro wartości po aktualnym kursie.

Ponadto wyjaśnia kwestie obowiązkowych audytów w przypadku: